Till startsida
Gamla Brogatan 36-38
111 20 Stockholm
Telefon 08 791 10 20
Fax 08 791 10 29
Mistras årsrapport 2011

Ladda hem eller beställ den här!

Film om Mistras forskningsprogram Stålkretsloppet

Se filmen »

Idéburet ledarskap

"Forskning för hållbar utveckling bygger på uthålligt ledarskap."

Dessa rader inleder en ny bok om ledarskap inom Mistras forskningsprogram.

Läs mer om boken »

 • I höst startar programmet Mistra Closing the loop som ska utveckla metoder för att ta tillvara avfall från industriprocesser. Syftet är att spara naturresurser, skapa ekonomiskt mervärde och effektivisera industrin. Sju projekt har tilldelats medel.
 • NYHET 2012-06-21
 • Att kommunicera forskning
  Klimatförändringar, miljöfrågor, reservdelsmänniskan, det uppkopplade samhället. Vi står inför stora förändringar, och forskarna har en framträdande roll. Att forskarna deltar i debatten, kan...
 • Foto: Marine Paint
 • NYHET 2012-05-16
 • Slutrapport från Marine Paint
  I forskningsprogrammet Marine Paint har man under nio års tid strävat efter att utveckla nya miljöanpassade och effektiva båtbottenfärger. Nu har man en fungerande blandning. Läs om Marine Paints fors...
 • NYHET 2012-05-08
  Ladda ner eller beställ Mistras årsrapport 2011
  Vad har hänt sedan sist? Nu är Mistras årsrapport färdig och kan beställas via hemsidan.


 • NYHET 2012-05-08
  Nu utvärderar vi ansökningarna till Mistra Closing the loop
  26 projektansökningar lämnades in till forskningsprogrammet Closing the Loop. Nu har arbetet med bedömning och utvärdering inletts och i juni beräknas det vara klart.


 • NYHET 2012-04-27
  Mistra medfinansierar Östersjöprogrammet BONUS
  Östersjöprogrammet BONUS är en gemensam forskningssatsning mellan EU:s medlemsstater runt Östersjön och EU. Programmet kommer att utlysa medel till forskning om Östersjöregionens miljö och samhällsutveckling. Programmets totala budget fram till och med 2017 kommer att vara cirka 100 miljoner euro.


 • NYHET 2012-04-17
  Stockholm +40  - ett forum för hållbar utveckling
  Den 23 till 25 april 2012 står Miljödepartementet och Utrikesdepartementet som värdar för den internationella konferensen "Stockholm+40 - Partnership Forum for Sustainable Development" till minne av FN:s första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Mistra stödjer konferensen där...


 • NYHET 2012-04-11
  Debattartikel: Jakt på citat skadar forskningen
  Finansieringen av svensk forskning måste ses över. Fortsätter vi på den inslagna vägen riskerar vi att få forskare som jagar citeringar snarare än antar stora samhällsutmaningar skriver styrgruppen för projektet Agenda för forskning.


 • NYHET 2012-03-14
  Sökes: Programvärd Closing the Loop
  Mistra söker programvärd för programmet "Closing the loop" som syftar till att på ett hållbart sätt skapa värdefulla resurser av industriavfall. Sista ansökningsdag är 27 april.


 • NYHET 2012-03-11
  Unikt miljösymposium på Slottet
  I mars står Kungen värd för ett tvärvetenskapligt och framtidsinriktat miljösymposium på Slottet. 14 forskare som innehaft Kungens miljöprofessur kommer att delta.


Mistra investerar i forskning som löser morgondagens miljöproblem. Stödet uppgår till 1,2 miljarder under en sexårsperiod.
Mistras kapitalförvaltning ska avspegla det uppdrag som stiftelsen har, att bidra till lösandet av miljöproblem och att verka för en hållbar utveckling. Detta ska göras med rimlig avvägning mot kravet i stadgarna på god avkastning och begränsad risk.

Från och med den 1 april 2007 är hela Mistras kapitalfövaltning placerad enligt hållbarhetskriterier.

Läs mer om kapitalförvaltning »

För tillfället finns inga kommande evenemang.